Svet staršev OŠ Orehek Kranj

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV MATIČNE ŠOLE

šolsko leto 2019/2020

Razred Ime in priimek
1. a Sabina Vidmar
1. b Amra Kapetanović
2. a Katarina Berglez Volčič
2. b Anka Bolka
3. a Janja Sodnik
3. b Mateja Jaklič
4. a Anita Zevnik
4. b Žiga Gantar
5. a Maja Ogris
5. b Eva Belčič
6. a Jerneja Križaj
6. b Mojca Stare
6. c Zdenka Mihelič
7. a Marjan Tušar
7. b Titina Košir
7. c Žana Alić
8. a Jošt Sodnik
8. b Miha Rajgelj
8. c Dunja Koder
9. a Iztok Sitar
9. b Tea Sušnik
9. c Petra Žontar

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV PODRUŽNICE MAVČIČE

Razred Ime in priimek
1. m Thomas Krelj
2. m Jasna Jeraj
3. m Janja Bernard Novak
4. m Tadeja Šušteršič
5. m Grega Kozelj

Predsednik sveta staršev: Jošt Sodnik

Dostopnost