Skoči na glavno vsebino

SLOfit

Vodja projekta: Jana Križaj Nunar

SLOfit je nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine. – Športnovzgojnega kartona (ŠVK).

ŠVK je nacionalna zbirka podatkov, ki jo mora skladno s šolsko zakonodajo voditi vsaka šola. SlOfit pa je nadgradnja ŠVK, ki je podprta z aplikacijo Moj SLOfit. Sistem SLOfit sestavljajo merska baterija ŠVK, vprašalniki (o gibalnih navadah najstnikov, osnovni podatki o starših), podatkovna zbirka SLOfit (ki jo sestavljajo podatki ŠVK in drugi zbrani podatki) ter poročilni  sistemi SLOfit za posameznika in šolo.

Z uporabo aplikacije Moj SLOfit lahko starši, mladostniki, učitelji in druge pooblaščene osebe dostopajo do zbranih podatkov o telesnem fitnesu in telesni dejavnosti ter tako vidijo, kakšno je zdravstveno tveganje, ki izhaja iz njih. Staši in mladostniki lahko posredujejo dostop do podatkov drugim osebam (npr. zdravniku, starim staršem, trenerju).

Vsem uporabnikom SLOfit  sistema omogoča tudi izpis poročil o telesnem fitnesu.

V ta sistem se lahko brezplačno vključijo vse slovenske osnovne in srednje šole.

S pomočjo SLOfit podatkov lahko otroci in mladostniki ter njihovi starši ugotovijo, kako se šolarji telesno in gibalno razvijajo, učitelji športa in zdravniki pa pridobivajo pomembne informacije, na podlagi katerih lahko otrokom in mladostnikom, ki imajo v svojem razvoju težave, ali pa so gibalno nadarjeni, strokovno pomagajo in jih usmerjajo.

 

Kaj omogoča Moj SLOfit?

– vpogled prek spleta v otrokove vsakoletne rezultate meritev telesnega in gibalnega razvoja (ŠVK) in povratne informacije:

·         koliko je napredoval v enem letu,

·         kakšen je njegov telesni in gibalni razvoj v primerjavi z vrstniki,

·         v kakšno skupino telesne pripravljenosti in/ali zdravstvene ogroženosti ga uvrščajo posamezni rezultati;

– izdelavo poročila o telesnem in gibalnem razvoju otroka;nasvete, kako izboljšati telesni fitnes in kje poiskati pomoč ter različne napotke glede telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga;

– trajno hrambo vseh rezultatov na osebnem profilu otroka;

– z izpolnjevanjem določenih vprašalnikov (npr. o gibalnih navadah) posredovanje povratne informacije o vprašanem;

– možnost dodeljevanja dostopa do mladostnikovih SLOfit podatkov drugim (npr. zdravniku).

Uporaba aplikacije je brezplačna in mogoča na vseh napravah (pametni telefoni, tablice, prenosniki, namizni računalniki ipd.), ki imajo dostop do spleta s spletnim brskalnikom.

 

SLOfit_letak_A4

 

 

Dostopnost