Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja

Nekaj pomembnejših datumov za 6. in 9. razreda

 

6. razred

30. november 2020
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

4. maj 2021
Slovenščina 

6. maj 2021
Matematika

10. maj 2021
Angleščina

7. junij 2021
Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ 

Od 7. do 9. junija 2021
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

15. junija 2021
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2021
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. r.

 

 

9. razred

1. september 2020
Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ (BIO, ŠPO, ZGO, TJA)

30. november 2020
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

4. maj 2021
Slovenščina 

6. maj 2021
Matematika 

10. maj 2021
Zgodovina (na OŠ Orehek Kranj)

1. junij 2021
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 1. do 3. junija 2021
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

9. junija 2021
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

15. junij 2021
Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

 

 

Publikacija za starše in učence z informacijami o nacionalnem preverjanju znanja

https://www.ric.si/mma/Informacije%20NPZ%202021%20slo/2020082810002541/

 

 

Dostopnost