Nadomeščanje – PS

B urnik: TOREK, 23. 11. 2021

  • 8. razred šola v naravi

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Jana Žavbi 1. 7. b Irena Hočevar(n) nar fiz
2. 7. b Marjan Bovha (n) nar fiz
5. 9. a Monika Kos(n) kem na daljavo, Slj 2
6. 9. a Darja Kovačič(n) kem

na daljavo,

Slj 2

Katja Eržen Bratina 2. 7. c Bernarda Debeljak(n) tja Slj 1
3. 9. B het s Marjan Bovha(n) tja zgo
4. 9. A het s Jana Križaj Nunar(n) tja tit
Simona Merljak 1. 6. B het s Bernarda Debeljak slj bio
2. 6. C het s Nataša J. Triler slj Tja 2
3. 7. a Darja Kovačič slj

mat,

na daljavo

5. 6. A het s Sandi Cof (n) slj geo
Barbara Umek 1. 6. C het s Anja Šmid Pustoslemšek (n) tja Tja 2
2. 6. A het s Anja Šmid Pustoslemšek (n) tja geo
3. 5. a Jasmina Cvek tja matična
4. 5. b Mateja Kalajžič tja matična
5. 6. B het s Urška Pintar(n) tja bio
Jasmina Cvek 5.,6.

IP SPH

7. r

/ odpade /

 

Alternativni program za učence 8. r., ki ne gredo v šolo v naravi:

TOREK, 23. 11. 2021

 

ura predmet učitelj učilnica- prostor
1. geo Marjan Bovha (n) Tja 1
2. mat Monika Kos(n) Tja 1
9. 55 – 10. 15 malica / jedilnica
3. bio Bernarda Debeljak(n) Tja 1
4. špo Matej Fojkar(n) Tja 1, telovadnica

 

Nadomeščanje – RS

B urnik: TOREK, 23. 11. 2021

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Nina Berčič Oman 11. 50 – 12. 50 1. PB Lidija Stenovec PB matična
12. 50 – 16. 15 PB Mateja Kalajžič(n) PB matična

 

Dostopnost