Nadomeščanje – PS

B urnik: SREDA, 24. 11. 2021

  • 8. razred šola v naravi

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Jana Žavbi 1. 7. a Sandi Cof(n) nar

mat,

na daljavo

3. 7. c Darja Kovačič (n) nar Slj 1
4. 7. c Irena Hočevar(n) nar Slj 1
Katja Eržen Bratina 4. 9. B het s Jana Križaj Nunar(n) tja zgo
5. 9. B het s Irena Hočevar(n) tja zgo
Simona Merljak 1. 7. b Urška Pintar (n) slj fiz
2. 7. a Urška Pintar (n) slj

Mat,

na daljavo

Barbara Umek 1. 5. a Jasmina Cvek tja Tja 2
2. 5. b Mateja Kalajžič tja geo
3. 4. a Andreja Ajdovec tja matična
4. 4. b Andreja Ajdovec tja matična
5. 6. b Anja Šmid Pustoslemšek(n) tja tja 2
6. 6. c Anja Šmid Pustoslemšek(n) tja bio
Maja Draksler 1. 9. b Irena Hočevar lum tit
2. 9. b Monika Kos(n) lum tit
3. 7. a Anja Šmid Pustoslemšek lum

Mat,

na daljavo

4. 7. a Matej Fojkar (n) lum

Mat,

Na daljavo

5 IP LS 1 Marjan Bovha (n) IP LS 1 mat
6. IP LS 1 Irena Hočevar (n) IP LS 1 mat

  

Alternativni program za učence 8. r., ki ne gredo v šolo v naravi:

SREDA, 24. 11. 2021

 

ura predmet učitelj učilnica- prostor
1. slj Monika Kos (n) Tja 1
2. mat Sandi Cof(n) Tja 1
9. 55 – 10. 15 malica / jedilnica
3. tja Urška Pintar(n) Tja 1
4. geo Marjan Bovha(n) Tja 1

 

Nadomeščanje – RS

B urnik: SREDA, 24. 11. 2021

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Barbara Umek 1. 5. a Jasmina Cvek tja Tja 2
2. 5. b Mateja Kalajžič tja geo
3. 4. a Andreja Ajdovec tja matična
4. 4. b Andreja Ajdovec tja matična
Nina Berčič Oman 12. 40 – 17.00 1. PB Gašper Ivančič PB matična
  11. 50 – 15. 30 4. b PB Andrej Šebenik- združuje PB matična
Urška Zimic 11. 50 – 12. 45 3. PB Romana Bradeško(n) PB matična
15. 15 – 16. 15 3. PB Danijel Ilić PB matična

 

Dostopnost