Skoči na glavno vsebino

Govorilne ure

Seznam govorilnih ur 2023/24

 

ODDELEK

Razredničarke in drugi strokovni delavki

e-pošta

govorilne ure

1. a

Polona ERŽEN

polona.erzen@osorehek.si

torek, 7.30 – 8.15

Eva DRINOVEC – druga strokovna delavka

eva.drinovec@osorehek.si

torek, 8.20 – 9.05

Urška ZIMIC – druga strokovna delavka

urska.zimic@osorehek.si

torek, 11.55 – 12.40

2. a

Tjaša DEBELJAK

tjasa.debeljak@osorehek.si

 

ponedeljek, 7.30 – 8.15

2. b

Alenka PRISTOV

alenka.pristov@osorehek.si

sreda, 7.30 – 8.15

3. a

Romana BRADEŠKO

romana.bradesko@osorehek.si

sreda, 7.00 – 7.30

3. b

Nina BERČIČ OMAN

nina.bercic@osorehek.si

torek, 7.30 – 8.15

4. a

Nataša MARN

natasa.marn@osorehek.si

ponedeljek, 7.00 – 7.30

4. b

Mateja HAFNER

mateja.hafner@osorehek.si

ponedeljek, 7.30 – 8.15

5. a

Jasmina CVEK

jasmina.cvek@osorehek.si

torek, 7.00 – 7.30

5. b

Mateja KALAJŽIČ

mateja.kalajzic@osorehek.si

četrtek, 7.30 – 8.15

 

drugi strokovni delavci na razredni stopnji

predmeti, oddelki, učne skupine

e-pošta

govorilne ure

Barbara UMEK

angleščina

4. a b, 5. a b

barbara.umek@osorehek.si

petek, 7.00 – 7.30

Andreja AJDOVEC

angleščina 1. a b, 2. a b  3. a b

andreja.ajdovec@osorehek.si

ponedeljek, 10.15 – 11.00

Aleš BAŠAR

šport 4. a b, 5. a b, plavanje 3. r.,

ales.basar@osorehek.si

torek, 8.20 – 9.05

Gašper Ivančič

 

RAP – gibanje

gasper.ivancic@osorehek.si

po dogovoru

Aleš BAŠAR,

Helena ROGELJ, Matej FOJKAR,

Jana KRIŽAJ NUNAR, Lidija STENOVEC, Tjaša DEBELJAK

plavanje 3. r.

ales.basar@osorehek.si

helena.rogelj@osorehek.si

matej.fojkar@osorehek.si

jana.krizaj@osorehek.si

lidija.stenovec@osorehek.si

tjasa.debeljak@osorehek.si

torek, 8.20 – 9.05

petek, 11.05 – 11.50

četrtek, 7.30 – 8.15

sreda, 7.30 – 8.15

četrtek, 7.30 – 8.15

ponedeljek, 7.30 – 8.15

Janja JOŠT

glasbena umetnost 5. a b, otroški pevski zbor 3. r, 4. r, 5. r

janja.jost@osorehek.si

torek, 7.30 – 8.15

Polona  ERŽEN

pevski zbor 

1., 2. r.

polona.erzen@osorehek.si

torek, 7.30 – 8.15

Primož UMEK

NIP računalništvo 4., 5., 6. r.

primoz.umek@osorehek.si

torek, 7.00 – 7.30

Maja DRAKSLER

NIP umetnost 4., 5., 6. r.

 

maja.draksler@osorehek.si

petek, 7.30 – 8.15

Tomaž AHČIN

NIP- tehnika  4., 5., 6. r.

 

tomaz.ahcin@osorehek.si

torek, 7.00 – 7.30

Ingrid ŠKOFIC

NIP nemščina 4., 5., 6. r.

ingrid.skofic@osorehek.si

Sreda, 12.45 – 13.30

 

SKUPINE PODALJŠANEGA BIVANJA

 

1. skupina PB

Neža MOHAR

neza.mohar@osorehek.si

po dogovoru

 

 

 

 

 

 

2. skupina PB

Gašper IVANČIČ

gasper.ivancic@osorehek.si

po dogovoru

 

3. skupina PB

Andreja RUPAR BIZOVIČAR

andreja.rupar@osorehek.si

po dogovoru

 

4. skupina PB

Bernarda DEBELJAK

bernarda.debeljak@osorehek.si

po dogovoru od 11.55 – 12.40

 

5. skupina PB

Urška ZIMIC

urska.zimic@osorehek.si

torek, 11.55 – 12.40

 

6. skupina PB

Mateja KALAJŽIČ

Mateja HAFNER

Jasmina CVEK

mateja.kalajzic@osorehek.si

mateja.hafner@osorehek.si

jasmina.cvek@osorehek.si

četrtek, 7.30 – 8.15

ponedeljek, 7.30 – 8.15

torek, 7.00 – 7.30

 

 

jutranje varstvo

Eva DRINOVEC

eva.drinovec@osorehek.si

torek, 8.20 – 9.05

 

ODDELEK

UČITELJ/

ICA

PRED-METI,

oddelki, učne skupine

e-pošta

govorilne ure

6. a

Darja MAVRIN

MAT: 6. a, 6. B, 8. A B, 9. C D,

darja.mavrin@osorehek.si

četrtek, 7.30 – 8.15

6. b

Tadeja KALAN

MAT: 6. b, 7. b c, 7. C D, 8. D E, IP MD 7

tadeja.kalan@osorehek.si

sreda, 7.30 – 8.15

6. c

Anja KRIŽANIČ

GOS: 6. a b c, NAR: 6. a b c, 7. c, BIO 8. a b c, IP ONA

anja.krizanic@osorehek.si

ponedeljek, 7.00 – 7.30

7. a

Primož UMEK

RAČUNALNIKAR
plavanje: 6. b F,
NIP računalništvo: 6. a b c

IP multimedija

IP urejanje besedil

IP računalniška omrežja

 

primoz.umek@osorehek.si

 

torek, 7.00 – 7.30

7. b

Aleš BAŠAR

ŠPO: 6. c F, 7. b D, 9. c F, 

plavanje: 6. c F

ID rekreativne urice

ales.basar@osorehek.si

torek, 8.20 – 9.05

7. c

Tomaž Ahčin

FIZ: 8. a b c

TIT: 6. a b c, 7. a b c,

8. a b c,

NIP tehnika

tomaz.ahcin@osorehek.si

 

torek, 7.00 – 7.30

8. a

Marjan BOVHA

 

GEO: 6. a b c, 7. a b c, 8. a b c, 9. a b c

DKE:7.a b c,

IP RET,

marjan.bovha@osorehek.si

petek, 7.30 – 8.15

8. b

Andrej ŠEBENIK

SLJ: 6. c, 8. D E,

DKE: 8. a b c

računalništvo

andrej.sebenik@osorehek.si

torek, 7.30 – 8.15

8. c

Jana KRIŽAJ NUNAR

ŠPO: 6. a + c D, 6. b D,  7. a D, 7. c D, 8. a  D, 8. b D, 8. c D,  9. a + c D, 9. b D

plavanje: 6. a + c D,

IP ŠZZ

jana.krizaj@osorehek.si

sreda, 7.30 – 8.15

9. a

Anja ŠMID

PUSTOSLEMŠEK

 

MAT:  6. A , 7. a, 7. A B, 9. A,

FIZ: 9. a b c,

IP SLZ, IP DIP, IP ZVE

anja.smid@osorehek.si

 

 

četrtek, 7.30 – 8.15

9. b

Jana ŽAVBI

NAR: 7. a b

KEM: 8. a b c, 9. a b c,

IP POK

jana.zavbi@osorehek.si

 

torek, 7.30 – 8.15

9. c

Nataša JEZERŠEK TRILER

SLJ: 7. B, 8. A B, 9. A B

ID dramsko-prireditvene dejavnosti

natasa.jezersek.triler@osorehek.si

 

ponedeljek, 7.00 – 7.30

 

Simona MERLJAK

 

 

SLJ: 6. b, 6. A B, 7. A, 8. C, 9. C D,

ID dramsko-prireditvene dejavnosti

simona.merljak@osorehek.si

 

 

 

ponedeljek, 7.30 – 8.15

 

Darja KOVAČIČ

SLJ: 6. a, 6. C D, 7. a b c, 7. C D E

ID dramsko-prireditvene dejavnosti

darja.kovacic@osorehek.si

po dogovoru

 

Barbara UMEK

TJA: 6. a b c, 6. A B , 7. A

barbara.umek@osorehek.si

petek, 7.00 – 7.30

 

Andreja AJDOVEC

6. C D

andreja.ajdovec@osorehek.si

ponedeljek, 10.15 – 11.00

 

Katja ERŽEN BRATINA

 

 

TJA: 7. B C D, 8. A B C, 9. A B

IP FI 1

IP FI 2

katja.bratina@osorehek.si

 

 

torek, 7.30 – 8.15

 

Barbara AHAČIČ

TJA: 7. a b c, 7. E,

 8.  D E, 9. C D

urska.rogelj@osorehek.si

torek, 7.30 – 8.15

 

Irena HOČEVAR

ZGO: 6. a b c, 7. a b c, 8. a b c, 9. a b c

irena.hocevar@osorehek.si

sreda, 7.00 – 7.30

 

Monika KOS

MAT: 6. c, 6. C D,7. E, 8. C, 9. B,

TIT: 7. a b c, 8. a b c

ID tehnika

monika.kos@osorehek.si

petek, 7.30 – 8.15

 

Ingrid ŠKOFIC

NIP nemščina: 6. r.

IP NI 1: 7. r.

IP NI 2: 8. r.

IP NI 3: 9. r.

IP ŠI 1: 7. r.

IP ŠI 2: 8. r.

ingrid.skofic@osorehek.si

sreda, 12.45 -13.30

 

Maja DRAKSLER

LUM: 6. a b c, 7. a b c, 8. a b c, 9. a b c

NIP umetnost: 6. r.

IP LS 1

IP LS 2

IP LS 3

NIP umetnost

ID umetnost

maja.draksler@osorehek.si

petek, 7.30 – 8.15

 

Janja JOŠT

GUM: 6. a b c, 7. a b c, 8. a b c, 9. a b c, pevski zbor

janja.jost@osorehek.si

torek, 7.30 – 8.15

 

Monika ZAZVONIL (Romana PAVLIN)(

LABORANTSTVO

NAR: 6. a b c, 7. a b c

BIO: 8. a b c, 9. a b c

KEM: 8. a b c, 9. a b c

FIZ: 8. a b c, 9. a b c

romana.pavlin@osorehek.si

po dogovoru

 

 

Darja HUDOBIVNIK

BIO: 9. a b c

ID prva pomoč

darja.hudobivnik@osorehek.si

sreda, 7.30 – 8.15; po dogovoru

 

Jasmina CVEK

IP  SPH

jasmina.cvek@osorehek.si

torek, 7.00 – 7.30

 

Matej FOJKAR

ŠPO: 6. a F, 6. b  F, 7. a F, 7. b + c F, 8. a F, 8. b F, 8. c F, 9. a F, 9. b  F,

plavanje: 6. a F

IP IŠP nogomet

IP ŠSP

ID rekreativne urice

matej.fojkar@osorehek.si

četrtek, 7.30 – 8.15

 

 

Helena ROGELJ

plavanje: 6. b D

helena.rogelj@osorehek.si

petek, 11.05 – 11.50

 

 

Primož UMEK,

Lidija STENOVEC, Aleš BAŠAR, Helena ROGELJ, Matej FOJKAR, Jana KRIŽAJ NUNAR

plavanje 6. r.

 

petek, 7.00 – 7.30

četrtek, 7.30 – 8.05

torek, 8.20 – 9.05

petek, 11.05 – 11.50

četrtek, 7.30 – 8.15

sreda, 7.30 – 8.15

 

 

 

 

 

 

ODDELEK

RAZREDNIČARKE in drugi učitelji

e-pošta

govorilne ure

1.r

Janja BENEDIK ŠPENDAL

Mojca DEBELJAK – druga strokovna delavka

janja.spendal@osorehek.si

mojca.debeljak@osorehek.si

ponedeljek, 7.30 – 8.15

petek, 11.55 – 12.40

2. r.

Lidija STENOVEC

lidija.stenovec@osorehek.si

četrtek, 7.30 – 8.15

3. r.

Romana TUNIČ

romana.tunic@osorehek.si

četrtek, 11.05 – 11.50

4. r.

Polona GAJGAR

polona.gajgar@osorehek.si

četrtek, 8.20 – 9.05

5. r.

Saša JENKO

sasa.jenko@osorehek.si

sreda, 7.00 – 7.30

 

drugi strokovni delavci na razredni stopnji

predmeti, oddelki, učne skupine

e-pošta

govorilne ure

Andreja AJDOVEC

angleščina 1., 2., 3., 4., 5. M,

andreja.ajdovec@osorehek.si

ponedeljek, 10.15 – 11.00

Helena ROGELJ

šport 4., 5. M,

plavanje 3. r., RAP – gibanje

helena.rogelj@osorehek.si

petek, 11.05 – 11.50

 

Janja JOŠT

pevski zbor 2., 3., 4., 5. M

janja.jost@osorehek.si

torek, 7.30 – 8.15

Primož UMEK

NIP računalništvo  4., 5. M

primoz.umek@osorehek.si

torek, 7.00 – 7.30

Polona GAJGAR

NIP  LUM

4., 5. M

polona.gajgar@osorehek.si

četrtek, 8.20 – 9.05

 

 

SKUPINE PODALJŠANEGA BIVANJA

govorilne ure

1. skupina PB

 

Tadeja PERČIČ

tadeja.percic@osorehek.si

 

torek, 11.55 – 12.40

2. skupina PB

 

Mojca DEBELJAK

 

mojca.debeljak@osorehek.si

petek, 11.55 – 12.40

3. skupina PB

 

Danijel ILIĆ

 

danijel.ilic@osorehek.si

 

ponedeljek, 11.05 – 11.50

4. skupina PB

 

Helena ROGELJ

Polona GAJGAR

 

helena.rogelj@osorehek.si

polona.gajgar@osorehek.si

petek, 11.05 – 11.50

četrtek, 8.20 – 9.05

jutranje varstvo

 

Danijel ILIĆ

 

danijel.ilic@osorehek.si

 

ponedeljek, 11.05 – 11.50

 

 

 

Dostopnost