Informacije o zagotavljanju toplega obroka

Spoštovani! Posredujemo vam informacijo MOK glede prevzema toplih obrokov. Navodila za prevzem toplih obrokov: –        topli obrok se od jutri, 11. 11. 2020 dalje zagotavlja na OŠ Jakoba Aljaža, –        prevzem bo mogoč osebno z zunanje strani objekta...

Brezplačni topli obrok

Spoštovani starši, v nadaljevanju vam posredujemo sporočilo Mestne občine Kranj: Na podlagi okrožnice in navodil MIZŠ bomo v Mestni občini Kranj omogočili topli obrok učencem, ki imajo subvencionirano šolsko kosilo, predvidoma od srede, 11. 11. 2020 dalje, in sicer na...

Neodzivnost spletnih učilnic

Spoštovani starši in učenci, obveščamo vas, da so nas z Arnesa obvestili o motnjah delovanja omrežja. Spletne učilnice so trenutno nedosegljive, napako bodo v najkrajšem možnem času odpravili. Ko bodo težave odpravljene vas bomo o tem obvestili na spletni strani šole....

Navodila za delo na daljavo

Delo v spletnih učilnicah Delo na daljavo bo potekalo preko spletnih učilnic: https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=502 Ob začetku dela na daljavo naj učenci preverijo ali imajo dostop do vseh predmetov. Po prijavi v e-učilnico se učencem v levem...

Publikacija za šolsko leto 2020/2021

Na spletni strani šole se nahaja publikacija za šolsko leto 2020/21 v daljši obliki. Učenci bodo dobili tiskano verzijo v krajši obliki. http://www.osorehek.si/files/2020/09/OS-Orehek-Kranj-Publikacija-2020-21.pdf Darja Hudobivnik , pomočnica...

Obvestilo za javnost

Datum: 12. 9. 2020   OBVESTILO Spoštovani, v petek, 11. 9. 2020, v popoldanskih urah, smo bili s strani epidemiologa NIJZ obveščeni, da je z virusom Covid – 19 okužen en učenec na naši šoli. V skladu z ukrepi NIJZ je bila za vse učence 9. a ter za posamezne...

Urniki oddelkov 2020-21

Urniki oddelkov za prvo polletje: 2020-21-urnik-Oddelkov-1P-OS-Orehek-Kranj   Urniki oddelkov za drugo polletje: 2020-21-urnik-Oddelkov-2P-OS-Orehek-Kranj Na povevezavah sta objavljena urnika z rekreativnim odmorom. V času preventivnih ukrepov rekreativnega...

Pravila ravnanja na OŠ Orehek Kranj v razmerah povezanih s COVID-19

Pravila ravnanja na OŠ Orehek Kranj v razmerah povezanih s COVID-19: Pravila ravnanja na OŠ Orehek Kranj v razmerah povezanih s COVID-19   Strnjena pravila ravnanja na OŠ Orehek Kranj v razmerah povezanih s COVID-19: Strnjena Pravila ravnanja na OŠ Orehek Kranj v...

Uvodno pozdravno sporočilo ravnatelja

Spoštovani starši, drage učenke in učenci! Pričetek novega šolskega leta se nam nezadržno približuje. V prilogi tega dopisa vam pošiljam obvestilo, ki nam ga je poslalo MIZŠ z namenom, da vam ga posredujemo. Na naši spletni strani lahko preberete uvodne informacije v...
Dostopnost