Skoči na glavno vsebino

Starši z nižjimi osebnimi dohodki lahko zaprosite za pomoč pri plačilu taborov in šole v naravi. Stroške tabora bomo pokrili iz sredstev šolskega sklada, za plavalno šolo v naravi za učence 5. razreda pa MIZŠ.

Obrazec Vloga za pomoč pri plačilu taborov in šole v naravi dobite na spletni strani šole, v šolski svetovalni službi pri Poloni Bogataj ali na roditeljskem sestanku. Vlogo skupaj z dokazili oddate v šolsko svetovalno službo do SREDE, 20. septembra 2023.

Polona Bogataj, soc. delavka

2023-vloga-tabor-OS-Orehek-Kranj

Dostopnost