Nadomeščanje – PS

B urnik: PETEK, 26. 11. 2021

  • 8. razred šola v naravi

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Jana Žavbi 1. 9. b Urška Pintar(n) kem tit
2. 9. b Darja Kovačič(n) kem tit
5. 7. b Anja Šmid Pustoslemšek(n) nar fiz
Katja Eržen Bratina 2. 7. B het s Urška Pintar(n) tja fiz
3. 7. E het s Bernarda Debeljak(n) tja robotika
6. 7. A het s Primož Umek (n) Tja mat
7. IP FI 1 Tomaž Ahčin IP FI 1 Slj 1
Simona Merljak 3. 7. A het s Darja Kovačič slj mat
6. 7. B het s Anja Šmid Pustoslemšek(n) slj fiz
Barbara Umek 2. 6. a Irena Hočevar tja geo
3. 6. c Janja Jošt (n) tja bio
4. 6. b Janja Jošt (n) Tja Tja 2
Maja Draksler 1. 9. c Monika Kos (n) lum zgo
2. 9. c Janja Jošt lum zgo
Simona Ostović 1. 6. a Sandi Cof (n) mat mat
2. 7. C het s Monika Kos(n) mat Slj 1
9. 55 – 10. 15 7. b Andrej Šebenik dežurstvo malica

Fiz

 

Matej Fojkar 2. 6. c dečki Marjan Bovha špo tel
3. 6. b dečki Gašper Ivančič špo tel
4. 7. a dečki Primož Umek (n) špo tel
6. IP IŠP Aleš Bašar IP IŠP telovadnica
7. IP IŠP Aleš Bašar IP IŠP telovadnica

  

Alternativni program za učence 8. r., ki ne gredo v šolo v naravi:

PETEK, 26. 11. 2021

 

ura predmet učitelj učilnica- prostor
1. slj Darja Kovačič (n) Tja 1
2. bio Bernarda Debeljak Tja 1
9. 55 – 10. 15 malica / jedilnica
3. slj Monika Kos Tja 1
4. geo Marjan Bovha(n) Tja 1

 

 

Nadomeščanje – RS

B urnik: PETEK, 26. 11. 2021

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Barbara Umek 1. 5. a Jasmina Cvek tja matična
Maja Draksler 12. 40 – 15. 05 5. PB / odpade matična

 

Dostopnost