VPIS v 1. razred bo potekal za obe šoli, Podružnično šolo Mavčiče in matično šolo, v prostorih OSNOVNE ŠOLE OREHEK KRANJ, Zasavska cesta 53A, 4000 Kranj.

Od TORKA, 9. februarja do ČETRTKA, 11. februarja 2021,  od 8.00 do 18.00, bomo vpisovali vse otroke rojene v koledarskem letu 2015.

Starši šolskega novinca teden dni oz. nekaj dni pred vpisom prejmejo na otrokov naslov osebno povabilo, s točno določenim datumom in uro vpisa.

V primeru prepisa v drug šolski okoliš, starši najprej vpišejo otroka v matičnem šolskem okolišu.  Vlogo za prepis otroka v želeno šolo  vložijo najkasneje štirinajst dni po vpisu.

Za morebitna dodatna vprašanja se obrnite na šolsko svetovalno službo, na tel. št.: 04/20 19 511 (Marjeta Vene) ali pišite na elektronski naslov marjeta.vene@osorehek.si.

 

Marjeta Vene

Dostopnost