Delo v spletnih učilnicah

Delo na daljavo bo potekalo preko spletnih učilnic: https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=502

Ob začetku dela na daljavo naj učenci preverijo ali imajo dostop do vseh predmetov.
Po prijavi v e-učilnico se učencem v levem zgornjem kotu izpišejo vsi predmeti v katere so vpisani. Vsak učenec naj med Mojimi predmeti preveri, da ima navedene vse predmete, ki jih ima na urniku – vključno z izbirnimi predmeti. Če na seznamu manjka kateri od predmetov na to opozorite učitelja tega predmeta.

Učitelji bodo navodila in učna gradiva nalagali v e-učilnice.

Naloga učencev je, da vaskodnevno preverijo navodila v učilnicah. Učitelji bodo navodila in gradiva objavili do ure, ko je predmet na urniku, vabila na morebitne konference pa vsaj en dan v naprej.

Delo po urniku

Učno delo pri posameznih predmetih se bo odvijalo po šolskem urniku.

Različne oblike učenja na daljavo

Učitelji bodo v spletne učilnice nalagali gradiva, posnete razlage, vabila na videokonference, spletne kvize in druge oblike dela.

Učenci z učnimi težavami

Učiteljice DSP-ja bodo z učenci vzpostavile stik in dogovorile način dela.

Komunikacija

Komunikacija med učenci in učitelji bo potekala znotraj e-učilnice preko foruma, oz. individualno preko šolskega e-naslova.

Sprotno preverjanje dela in znanja učencev

Učetelji bodo na različne načine spremljali delo učencev. Učenci naj se držijo dogovorjenih rokov za oddajo nalog, komentarjev v forumih, reševanje kvizov,…

Težave pri delu na daljavo

V primeru težav pri razumevanju učnih vsebin, navodil se obrnite na učitelja predmeta.

V primeru drugih težav se obrnite na razrednika, za razrešitev tehničnih težav pa se obrnite na računalnikarja (primoz.umek@osorehek.si).

Dostopnost